Zastosowanie włókniny filtracyjnej

Włóknina to materiał stosowany w wielu branżach przemysłu, posiada zatem szerokie zastosowanie. Wykorzystywana jest min. przy filtracji mokrej, gdzie oddziela cząsteczki stałe od cieczy, powstające w wyniku obróbki metalu np. poprzez szlifowanie, wiercenie, frezowanie. Używana jest do różnego rodzaju filtrów, co potwierdza jej uniwersalny charakter.

Doskonała filtracja włókniną

włóknina filtracyjna wysokochłonna Opisywany materiał wykorzystywany jest przy filtrach pasmowych kompaktowych, hydrostatycznych, grawitacyjnych, bębnowych, próżniowych oraz ciśnieniowych. Dzięki temu stosowany jest w odległych od siebie branżach przemysłu min. w branży papierniczej, chemicznej, hutniczej, spożywczej, metalowej oraz tworzyw sztucznych. Włóknina filtracyjna wysokochłonna oddziela niechciane cząsteczki przy elementach tworzyw sztucznych min. poliamidu, celulozy, elastanu, poliakrylanu. Doskonale filtruje również chemikalia w postaci cieczy, produkty komponentów chemicznych min. klej, lakier, żywicę, produkty petrochemiczne, wodę min. morską, wodociągową, z rzeki, odsalaną, obiegową, a także napoje i artykuły spożywcze. Jest bardzo ważnym elementem oddzielania zabrudzeń przy olejach min. hydraulicznym, syntetycznym, mineralnym, czy ropy naftowej. Włóknina filtracyjna wysokochłonna produkowana jest mechanicznie, chemicznie lub termicznie w zależności od gałęzi przemysłu, w jakiej ma znaleźć zastosowanie. Nadaje się idealnie przy wszystkich systemach filtracji min. grawitacyjnej, podciśnieniowej, bębnowej, czy próżniowej.

Istnieje wielu producentów, którzy oferują odpowiednio przygotowaną włókninę, która jest dziś szeroko stosowana. W związku z tym zapotrzebowanie na nią jest wysokie. To bardzo ważna kwestia, ponieważ bez danego materiału niejedno przedsiębiorstwo nie mogłoby istnieć.